ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?

ဒစ်ဂျစ်တယ် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?